با انتشار ویراست هشتم (۲۰۱۹) دست‌نامه مرحله‌بندی (staging) سرطان توسط کمیته مشترک سرطان آمریکا (AJCC) و افزوده شدن عوامل بیولوژیک و پانل‌های مولتی‌ژن به مرحله‌بندی سرطان پستان، نقش مرحله‌بندی این سرطان در تعیین پیش‌آگهی این بیماران پررنگ‌تر خواهد شد.

نکته دیگر در مرحله‌بندی جدید، شفافیت بیش‌تر از نظر مرحله‌بندی پاتولوژیک گسترش موضعی تومور (pT) و گرفتاری لنفاوی (pN) است. کارسینوم لبولار درجا (LCIS) دیگر جزو بدخیمی‌های پستان نیست. در طبقه‌بندی پیشین، این ضایعه یک تومور غیرمهاجم درجا (Tis) تلقی می‌شد که در ویراست جدید حذف شده است.

 عوامل تعیین‌کننده پیش‌آگهی سرطان پستان به‌طور سنتی شامل سن، درجه تومور (grade)، زیرنوع (ساب‌تایپ) هیستولوژیک، وضعیت گیرنده هورمونی (استروژن، پروژسترون) و گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرم انسان (HER2)، تهاجم عروقی، و حاشیه (مارژین) تومور است.

اخیراً بر اهمیت عوامل ریزمحیطی (microenvironmental) تومور مانند لنفوسیت‌های ارتشاحی تومور (tumor-infiltrating immune lymphocytes) نیز در پیش‌آگهی سرطان پستان تأکید شده است.

 در ویراست‌های پیشین مرحله‌بندی سرطان پستان به نقش عوامل مولکولی توجه نشده بود. 

در ویراست هشتم این مرحله‌بندی به سابقه درمان ادجوانت و پانل‌های مولتی‌ژن به عنوان تغییردهنده مرحله (stage modifier) توجه شده است. به‌این‌ترتیب، مرحله‌بندی جدید یک مرحله‌بندی پروگنوستیک است که امکان طبقه‌بندی دقیق‌تری را نسبت به مرحله‌بندی سنتی یا TNM که یک مرحله‌بندی آناتومیک بود فراهم می‌کند.

بیماران مبتلا به سرطان پستان تریپل-نگاتیو (ER منفی، PR منفی، و HER2 منفی) بدون گرفتاری گره لنفی را می‌توان توسط یکی از پانل‌های مولتی‌ژن مانند

21-gene Oncotype Dx Recurrence Score

MammaPrint

12-gene EndoPredict

یا

PAM50

 ارزیابی کرد.  

تعریف T و N پاتولوژیک نیز شفاف‌تر شده است. حداکثر قطر تومور مهاجم (maximum invasive tumor) برای تعیین pT به‌کار می‌رود. برای این کار ، اندازه‌گیری ماکروسکوپی باید توسط مشاهده میکروسکوپی تأیید شود ولی البته کانون‌های تهاجم میکروسکوپیک یا فضاهای کیستی در این اندازه‌گیری محاسبه نمی‌شود.

در موارد درمان نئوادجوانت، بزرگ‌ترین قطر کانون تومور باقیمانده تحت عنوان ypT گزارش می‌شود. حرف m نیز نشان‌دهنده کانون‌های متعدد تومور باقیمانده است.

منبع:

https://www.cancernetwork.com/nccn/nccn-8th-edition-ajcc-breast-cancer-staging-incorporates-gene-tests-excludes-lcis/