نحوه یافتن یک نشانی جدید و یا رفت و آمد در طول مسیرهای روزمره یکی از وظایف اسرارآمیز مغز محسوب می شود. مغز ما دارای دو سیستم جی پی اس است که یکی از آنها مسیر مستقیم و دیگری پیچ و خم ها را مشخص می کنند. اینکه آیا مغز ترجیح می دهد پیچ و خم مسیرها را محاسبه کند یا مسیر مستقیم را تعیین نماید، مورد اختلاف نظر پژوهشگران است. به نظر می رسد هر دو گزینه صحیح هستند.

محققین علوم اعصاب از دانشگاه کالج لندن برای پاسخ به این پرسش از تعدادی داوطلب خواستند نقشه یک مسیر پر پیچ و خم را حفظ کنند. پس از یک روز، داوطلبین در داخل یک دستگاه fMRI به مرور فیلم های ویدئویی از این مسیر پرداختند. fMRI  دستگاهی است که فعالیت بخش های مختلف مغز را نشان میدهد.

در ابتدا افراد داوطلب مسیر کلی و جهت حرکت برای رسیدن به مبداء را تجسم می کنند. این مانند ترسیم یک خط مستقیم است که برای انجام آن، بخشی از مغز به نام کورتکس انتورینال فعال می شود. در ادامه، هنگامی که زمان تصمیم گیری برای پیچیدن به سمت راست یا چپ فرا می رسد، بخشی از مغز به نام هیپوکامپ خلفی فعال می شود.

نکته جالب این است که هنگامی که از داوطلبان خواسته شود از جی پی اس اتومبیل استفاده کنند، جی پی اس مغز خودبخود خاموش می شود.