بیشتر نرم افزارهای محاسبه خطر قلبی عروقی رقم فشار خون یا مقدار کلسترول را از شما میخواهند. من حتی رمز عبور ایمیل خودم را به سختی حفظ می کنم.

خوب نگران نباشید. نرم افزار جدید (اینجا کلیک کنید) از دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد، کار را برای امثال من راحت کرده است. هدف از طراحی این نرم افزار، تخمین خطر قلبی عروقی در خانمها و آقایان 40 تا 60 ساله است. بیشترین تمرکز این نرم افزار بر عوامل مربوط به شیوه زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش است و کمتر با عدد و رقم سروکار دارد.

این احتمالاً اولین نرم افزار محاسبه خطر قلبی عروقی مبتنی بر شیوه زندگی است. پرسشنامه آنلاینی که بیشتر شبیه یک گفت و شنود با یک دوست کنجکاو است تا یک دکتر. این روزها وزنه میزنید؟ اهل بازی اسکواش هستید؟

پرسشنامه علاقه خاصی به صبحانه دارد: بلغور جو دوسر میخورید؟ غلات پرفیبر؟ سبوس؟ آبمیوه؟

نرم افزار حساسیت شدیدی به گوشت، بخصوص انواع فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس دارد. شما که نمی خواهید چند سال از زندگی خود را فدای سوسیس و کالباس کنید؟ بهبود وضعیت خطر قلبی عروقی در میانسالی باعث کاهش احتمال مرگ زودرس به میزان 70 تا 80 درصد می شود. اگر کسی در 55 سالگی خطر قلبی عروقی اش پایین باشد، احتمال مرگ زودرس وی به 5 تا 8 درصد میرسد.

طراحی این نرم افزار بر مبنای اطلاعات به دست آمده از مطالعاتی انجام شده که در آنها بیش از 60 هزار زن و 30 هزار مرد شرکت کرده و به مدت 24 سال تحت نظر بوده اند. با توجه به تعداد بالای افراد و زمان طولانی تحقیق، این نرم افزار در نوع خود از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. ویژگی منحصر بفرد دیگر آن، ارائه توصیه هایی برای بهبود وضعیت شماست. من که فکر می کنم باید بیشتر ورزش کنم.

منبع