آیا انسانهای نخستین به غذاهای گیاهی دسترسی داشتند؟ پیش از این تصور می شد اجداد ما شکارچی بودند و فقط گوشت می خوردند. بررسی بقایای مدفوع انسانهای نئاندرتال نشان می دهد آنها گیاه نیز می خوردند و همه چیزخوار بودند.

پژوهشگران برای تعیین سبد غذایی انسانهای نخستین، به جستجوی بقایای غذا در داخل آتشدان یا اجاق پرداختند. انسان عصر حجر از حدود 230 هزار تا 29 هزار سال پیش در نواحی اروپا و غرب آسیا زندگی می کرد. این پژوهش در جنوب اسپانیا انجام شد. شواهد زندگی انسان در اینجا به 50 هزار سال پیش بازمی گردد. محققین در ادامه  در کمال ناباوری قطعات کوچکی از مدفوع خشک شده انسان پیدا کردند. بر اساس آزمایش های بعدی مشخص شد این نمونه، قدیمی ترین نمونه مدفوع انسان است که تاکنون یافت شده است.

آینارا سیستیاگا، باستان شناس عصر حجر از انستیتو فناوری ماساچوست، می گوید: “تجزیه و تحلیل این نمونه در زیر میکروسکوپ نشاندهنده وجود ترکیبات شبه کلسترول به نام فیتواسترول است.” وجود فیتواسترول در مدفوع اجداد بشر نشان می دهد که آنها هم مانند ما گیاهخوار بودند. البته نمونه فوق حاوی کلسترول حیوانی نیز می باشد که نشاندهنده مصرف گوشت است.

این اولین بار است که شواهد قطعی از سبد غذایی انسان عصر حجر به دست می آید. پیش از این تصور می شد اجداد ما فقط گوشت می خوردند و گیاهان برای آنان ارزش غذایی نداشتند و استفان باکلی، شیمیدان باستان شناس از دانشگاه نیویورک، تنها کسی بود که به دلیل مشاهده بقایای گیاهان در لابلای دندانهای یک انسان نئاندرتال اعتقاد داشت وی گیاهخوار بوده است. ولی این احتمال وجود داشت که انسان عصر حجر آن گیاه را توسط دندانهایش، مانند یک ابزار، نگه داشته است. یافته های آینارا، ادعای استفان را تأیید می کند.

اما آلیسون بروکز، باستان شناس عصر حجر از دانشگاه جرج واشنگتن می گوید هنوز مشخص نیست نمونه مدفوع یافت شده متعلق به انسان باشد. این مدفوع ممکن است متعلق به یک پستاندار دیگر مانند میمون، گرگ یا خرس باشد. او می گوید: “دلیلی ندارد انسان در اجاق اجابت مزاج کند، ولی یک گرگ ممکن است این کار را انجام دهد.” آینارا سیستیاگا معتقد است دستگاه گوارش پستاندارانی مانند گرگ و شیر طوری است که سریع تخلیه می شود و فرصت تبدیل کلسترول به کوپروستانول را نمی دهد. وجود کوپروستانول در نمونه مدفوع به نفع منشاء انسانی آن است. نسبت کلسترول به کوپروستانول در مدفوع شامپانزه و گوریل نیز بیشتر شبیه جانورانی است که فقط گیاه می خورند. شواهد حضور سایر پریمات ها در سایت مورد نظر یافت نشده است.

منبع