بر اساس نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه نیویورک، هر برگ اسکناس حاوی حدود 3 هزار نوع میکروب است که البته بیشتر آنها بی ضرر هستند.

موضوع نگران کننده در این میان، وجود بقایای میکروب های بیماری زا مانند دیفتری و سیاه زخم و برخی باکتری های مقاوم است. احتمالاً پول یکی از راه های اصلی گسترش میکروب های مقاوم است. باکتری های پوست انسان، مانند باکتری عامل آکنه یا جوش های پوستی، شایعترین میکروب های موجود در اسکناس هستند. میکروب های دهان، روده، و دستگاه تناسلی بانوان در رده های بعدی قرار دارند.

شستن دست ها پس از توالت می تواند از بسیاری از این آلودگی ها پیشگیری کند. میکروب های مقاوم مانند سیاه زخم، ممکن است پول را از طریق گرد و خاک آلوده کنند. به نظر پژوهشگران، احتمالاً با چاپ اسکناس روی مواد پلیمری بجای کاغذ و الیاف دیگر، می توان میزان آلودگی را تا حدودی کاهش داد، ولی همیشه بهترین و ساده ترین گزینه برای محافظت در مفابل این میکروب ها، شستن دست ها پس از دست زدن به پول است.