اداره غذا و دارو (FDA) در ماه اکتبر اعلام کرد واکسن Gardasil 9 ظرفیتی برای پیشگیری از عفونت زگیل تناسلی انسان (اچ‌پی‌وی) تا 45 سالگی قابل تزریق است. پیش از این تزریق واکسن فوق محدود به دختران و پسران 9 تا 26 ساله بود.

مطالعه بر روی 3200 زن 27 تا 45 ساله نشان می‌دهد این واکسن در 88 درصد موارد در مقابل عفونت مداوم، زگیل تناسلی، ضایعات پیش‌سرطانی دستگاه تناسلی و سرطان سرویکس مؤثر بوده است. اثربخشی واکسن در مردان نیز باتوجه به مطالعه‌ای که در زنان انجام شده قابل پیش‌بینی است.

منبع