آهن خوراکی از داروهای رایج برای درمان یا پیشگیری از فقر آهن و کم‌خونی ناشی از آن است. به‌دلیل عوارض جانبی، بسیاری از بیماران این مکمل خوراکی را به‌طور مرتب مصرف نمی‌کنند. پزشکان با تغییر نحوه تجویز آهن خوراکی، می‌توانند به افزایش تحمل‌پذیری آن توسط بیماران کمک کنند.

در این مطالعه از شماره اکتبر Lancet Haematology به گروهی از بیماران مبتلا به فقر آهن توصیه شد به‌جای مصرف روزانه مکمل آهن (حاوی 60 میلی‌گرم فروس سولفات) به مدت 2 هفته، آن را یک‌روز‌در‌میان به مدت 4 هفته مصرف کنند. دو هفته پس از پایان درمان، مقایسه دو گروه نشان داد درصد جذب آهن و مقدار کلی آهن جذب شده در این گروه افزایش یافته است. تقسیم مقدار آهن مصرفی به دو قسمت مساوی و مصرف آن به صورت دو نوبت در روز، چنین تأثیری نداشته است.

منبع