این روزها یکی ازچالشهای بزرگ والدین، سروکله زدن با کودکان مشکل پسند بر سر سفره غذا است. حدود 20 درصد کودکان 2 تا 6 ساله چنان با غذا خوردن مشکل دارند که گاهی سفره یا میز ناهار یا شام به یک میدان نبرد تمام عیار تبدیل می شود.

یک مطالعه ی جدید نشان داده عادات غذایی سخت گیرانه و مشکل پسندانه در کودکان ممکن است در موارد شدید با مشکلات جدی مانند افسردگی یا اضطراب همراه باشند. مشکل پسندی در چنین مواردی اغلب با رشد کودک برطرف نمی شود و حتی ممکن است به تدریج بدتر شود.

خودداری از خوردن بعضی غذاها، می تواند ناشی از توصیه های بهداشتی مکرر والدین و اطرافیان باشد. ما نگران هستیم که کودک هر چیزی را که پیدا می کند به دهان خود نبرد، اما در واقع با این کار خود، فرصت تجربه ی بیشتر را از وی می گیریم و به این ترتیب به طور ناخواسته به مشکل پسندی کودک دامن میزنیم.

مشکل پسندی بیشتر کودکان با افزایش سن کمتر می شود. بزرگسالان برای اینکه مزه یا غذای جدیدی را بپذیرند، اغلب باید یک یا دو بار آن را امتحان کنند. این دفعات در کودکان تا 8 بار و در برخی موارد تا 50 بار افزایش می یابد. بنابراین به والدین توصیه می شود فرصت بیشتری به کودک بدهند.

معرفی یک مزه یا غذای جدید بهتر است در وعده ی صبحانه، ناهار یا شام انجام نشود، زیرا این زمان ها از نظر رشد اجتماعی و رفتاری اهمیت بیشتری دارند. بهترین زمان برای چنین نبردهایی، میان وعده ها هستند.

منبع