ماموگرافی، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های غربال‌گری سرطان، میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان را حدود 20 درصد کاهش می‌دهد. دو مقاله از شماره ژوئیه JAMA Internal Medicine به بررسی میزان اقبال زنان به روش جدید غربال‌گری سرطان پستان پرداخته‌اند. توموسنتز دیجیتال پستان (Digital Breast Tomosynthesis  یا DBT) یا ماموگرافی سه‌بعدی (3-D mammography) روشی است که در سال 2011 به‌عنوان روش مکمل ماموگرافی دیجیتال به تأیید اداره غذا و دارو (FDA) رسید. با وجود میزان تکرار پایین، کاهش موارد مثبت کاذب و حساسیت بالاتر نسبت به روش‌ سنتی، هنوز تأثیر این روش بر کاهش میزان مرگ‌ومیر سرطان پستان، روشن نشده است.

 

بررسی جمعیت حدود 10 میلیون نفری از زنان 40 تا 74 ساله آمریکایی تحت پوشش بیمه خصوصی که در فاصله سال‌های 2015 تا 2017 در برنامه غربال‌گری سرطان پستان شرکت کرده‌اند نشان می‌دهد وضعیت اجتماعی-اقتصادی و نژاد نقش مؤثری در میزان پذیرش توموسنتز توسط زنان دارد.

 

به‌طورکلی موارد انجام DBT از 13 درصد در سال 2015 به بیش از 43 درصد در سال 2017 رسیده و در حال تبدیل به روش اصلی غربال‌گری است. کمترین میزان اقبال زنان به این روش در سیاهپوستان و ایالت‌های جنوب‌شرقی و بیش‌ترین اقبال در سفیدپوستان و ایالت‌های شمال‌شرقی و شمال‌غربی و در مناطقی مشاهده شده که خانواده‌ها درآمد متوسط بالاتری دارند و زنان بیش‌تری دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. درحال‌حاضر، DBT در 15 ایالت آمریکا تحت پوشش اجباری بیمه قرار گرفته ولی در بیش‌تر ایالت‌ها هزینه آن همچنان توسط خود افراد پرداخت می‌شود.

منابع: 1 2