برای بسیاری از اقدامات درمانی شواهد قطعی وجود ندارد ولی به‌دلیل خطر بالای برخی بیماری‌ها، این اقدامات در بسیاری از مناطق جهان هنوز انجام می‌شود. نمونه آن، غربال‌گری سالانه کارکنان مراکز درمانی از نظر سل نهفته (LTBI) است.

مطالعه‌ای در شماره مارس The American Journal of Medicine نشان می‌دهد هیچ‌گونه شواهد به‌دست آمده از مطالعات بالینی در حمایت از این توصیه وجود ندارد. همچنین آزمایش انترفرون گاما (IGRA) که دقت بیش‌تری نسبت به تست توبرکولین یا مانتو (PPD) دارد، گران است و همه‌جا در دسترس نیست.

براساس تازه‌ترین دستورالعمل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC)، باتوجه به فقدان شواهد قطعی و عدم گزارش موارد ابتلا در بین کارکنان مراکز درمانی ایالات متحده، برخلاف نسخه پیشین این دستورالعمل(2005) آزمایش روتین و سریال از نظر سل نهفته با هر فاصله (مثلا سالانه) در این افراد توصیه نمی‌شود.

البته این آزمایش باید همچنان در ابتدای استخدام برای همه کارکنان مراکز درمانی انجام شود و به‌طور هم‌زمان، ارزیابی خطر ابتلا به سل نیز صورت گیرد. در مواردی که غربال‌گری ابتدایی منفی و خطر ابتلا  به سل پایین باشد، غربال‌گری سریال توصیه نمی‌شود.

در برخی گروه‌های خطر، مانند متخصصین ریه یا کارکنان بخش اورژانس که سابقه ابتلا به سل در آن‌ها گزارش شده، غربال‌گری سریال باید کمافی‌السابق ادامه یابد.

منابع: 1 2