یک باکتری به نام فوزوباکتریوم نکروفوروم در افراد جوان مبتلا به گلودرد، دو برابر شایعتر از استرپتوکوک گروه A است. این مقاله که در شماره 17 فوریه 2015 مجله Annals of Internal Medicine به چاپ رسیده نشان می دهد از 310 فرد 15 تا 30 ساله که به دلیل گلودرد به درمانگاهی در دانشگاه آلاباما مراجعه کردند، 21% در آزمایش PCR ترشحات گلوی خود  فوزوباکتریوم نکروفوروم داشتند. شیوع این باکتری در ترشحات گلوی 180 فرد داوطلب سالم فقط 9% بود. در مقابل، استرپتوکوک گروه A در حدود 10% بیماران و تنها 1% افراد سالم وجود داشت.

با توجه باینکه تظاهرات بالینی گلودرد ناشی از هر دو باکتری فوق یکسان است و فوزوباکتریوم نکروفوروم در گلوی افراد سالم نیز شیوع نسبتاً بالایی دارد، محققین توصیه می کنند در افراد جوان مبتلا به فارنژیت غیر استرپتوکوک گروه  A از تجویز آنتی بیوتیک خودداری شود و یا حداقل آزیترومایسین تجویز نشود زیرا  فوزوباکتریوم نکروفوروم نسبت به آن مقاوم است.

 

منبع