سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی

مغازه های سلمانی یا آرایشگری از دیرباز مکانی برای بحث های مختلف بوده است. در گذشته در بسیاری از نقاط دنیا، سلمانی‌ها نیز به مانند دلاکان در برخی امور پزشکی و دندانپزشکی دخالت می‌نمودند. حال پزشکان در شهر لُس آنجلس امیدوارند بتوانند از این مکانها برای تشخیص فشار خون بالا در مردان سیاهپوست استفاده کنند.

میزان مرگ و میر در اثر افزایش فشار خون در مردان سیاهپوست سه برابر بیشتر از مردان سفیدپوست هم سن و سال است. فشار خون بالا یکی از دلایل اصلی کاهش امید به زندگی در مردان سیاهپوست است. اخیراً یکی از پزشکان شهر لُس آنجلس از انستیتو ملی سلامت آمریکا مبلغ 8.5 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده تا به آرایشگران این شهر بیاموزد فشار خون مشتریان را اندازه بگیرند.

به نظر این پزشک، احتمال مراجعه مردان سیاهپوست به آرایشگر بسیار بیشتر از پزشک است و آنان با آرایشگر راحت تر هستند. “بنابراین ما سعی می کنیم بجای اینکه بیماران را به مطب خود بکشانیم، پزشکی را به مغازه های سلمانی ببریم.” وی چند سال پیش پروژه مشابهی را، البته در مقیاس کوچکتر، در شهر دالاس انجام داده است.

یکی از آرایشگرانی که با این پزشک همکاری می کند می گوید: “من همیشه از مشتری می پرسم: همسرت چطوره؟ بچه ها چطورن؟ حال مادرت خوبه؟… خوب برام خیلی راحته که بپرسم فشار خونت چطوره؟” از کل مردانی که به او مراجعه کرده اند فقط دو نفر با اندازه گیری فشار خون مخالفت کرده اند. هم اکنون بسیاری از مشتری ها فقط برای کنترل فشار خون می آیند.

تشخیص زودرس فشار خون بالا هزینه های درمان را کاهش میدهد. پزشکان امیدوارند در صورت موفقیت پروژه لُس آنجلس این طرح را در سطح کشور به اجرا بگذارند.

منبع