شماره 16 اکتبر 2014 مجله Lancet Diabetes & Endocrinology حاوی مطلبی درباره نتایج یک پژوهش درباره این اعتقاد عمومی و رایج است که برای درمان چاقی بهتر است از رژیمهایی استفاده شود که وزن را به تدریج کاهش می دهند. محققین استرالیایی 200 فرد بالغ چاق را به طور تصادفی در دو گروه کاهش وزن سریع (12 هفته) و تدریجی (36 هفته) قرار دادند. افرادی که حداقل 12.5% کاهش وزن داشتند وارد مرحله دوم مطالعه شدند که شامل رژیم نگهدارنده به مدت 144 هفته بود.

در مرحله اول، 50% اعضای گروه تدریجی و 81% اعضای گروه سریع به هدف کاهش 12.5% وزن رسیدند. اما نتایج در مرحله دوم در هر دو گروه ناامیدکننده بود و حدود 70% از اعضای هر دو گروه به وزن اولیه خود بازگشتند!

محققین می گویند برتری کاهش وزن تدریجی و یکنواخت بر کاهش وزن سریع، احتمالاً واقعیت ندارد و چیزی در حد افسانه های اِزوپ (افسانه پرداز یونان باستان) است!

منبع