صرف‌نظر از لزوم واکسیناسیون در موارد خاص، مانند انفلوانزا و سیاه‌سرفه، به‌طور کلی دریافت واکسن در بارداری توصیه نمی‌شود. ولی زنانی که از بارداری خود بی‌اطلاع هستند ممکن است به‌طور سهوی واکسن دریافت کنند. در این مطالعه از شماره ژوئیه Obstetrics & Gynecology محققین با بررسی پرونده‌های 2800 زن که بین 16 تا 22 هفته پیش از آخرین قاعدگی (LMP)، طی 6 هفته پیش از LMP، یا طی 19 هفته اول (نیمه اول) بارداری دست‌کم یک نوبت واکسن چهارظرفیتی اچ‌پی‌وی تزریق کرده‌اند، دریافتند که میزان سقط خودبه‌خود در این سه گروه به‌ترتیب 10.4، 11.2 و 8.5 درصد بوده است. تحلیل آماری این داده‌ها نشان می‌دهد تزریق واکسن اچ‌پی‌وی در بارداری خطر سقط خوبه‌خود را افزایش نمی‌دهد.

رویه رایج هنگام تجویز واکسن به یک زن این است که از وی سؤال شود آیا باردار است یا خیر و آزمایش بارداری قبل از تجویز واکسن توصیه نمی‌شود. یافته‌های فوق در تأیید درستی این رویه است. به‌ویژه که مطالعات پیشین نشان داده که تزریق سهوی واکسن اچ‌پی‌وی خطر زایمان زودرس یا ناهنجاری جنین را نیز افزایش نمی‌دهد. میزان استقبال از تزریق واکسن اچ‌پی‌وی حتی در کشورهای غربی همچنان پایین است و چنین توصیه‌هایی در زمینه بی‌خطر بودن واکسیناسیون می‌تواند به افزایش آن کمک کند.

منبع