انجمن دیابت آمریکا به بیماران دیابتی توصیه کرده از نشستن های طولانی خودداری کنند و هر 30 دقیقه دست کم 3 دقیقه بایستند، راه بروند و یا تحرک ملایم داشته باشند. براساس توصیه های پیشین، این فاصله 90 دقیقه بود.

برخی رئوس اولین راهنمای فعالیت جسمانی که توسط انجمن دیابت آمریکا در شماره نوامبر مجله Diabetes Care منتشر شده به شرح زیر است:

–          فعالیت جسمانی در همه مبتلایان به دیابت توصیه می شود.

–          حداقل فعالیت جسمانی در هفته 150 دقیقه است.

–          هر دو نوع حرکات مقاومتی و هوازی توصیه می شود.

–          بیماران نباید بیش از 2 روز پیاپی بی تحرک باشند.

–          در سالمندان مبتلا به دیابت توصیه می شود 2 تا 3 روز در هفته حرکات نرمشی یا تعادلی مانند تای چی و یوگا انجام شود.

–          این راهنما همچنین حاوی توصیه های خاصی برای جوانان، زنان باردار، مبتلایان به برخی عوارض دیابت و مصرف کربوهیدرات پیش از فعالیت جسمانی است.

 منبع