نتایج یک پژوهش که در شماره ی سپتامبر مجله ی Obstetrics and Gynecology  منتشر شد نشان می دهد آنتی بیوتیک ها بیشترین دارویی هستند که برای مادران باردار تجویز می شوند و داروهایی که پزشکان برای این بیماران نسخه می کنند، در بیش از 40% موارد در گروه D و X قرار دارند.

حدود 80% مادران باردار در طول بارداری دست کم یک بار تحت درمان دارویی قرار می گیرند. رایج ترین داروهایی که برای آنان نسخه می شوند به ترتیب عبارتند از: نیتروفورانتوئین، مترونیدازول، آموکسی سیلین، آزیترومایسین، و پرومتازین. میزان تجویز دارو در خانمهای زیر 20 سال بیشتر از بالای 35 سال و در سفیدپوستها بیشتر از سیاه پوستها است. مترونیدازول و میکونازول در خانمهای سیاه پوست و استامینوفن در نژاد آسیایی بیشتر نسخه می شود. کدئین و هیدروکدون رایج ترین داروهای گروه D هستند که برای مادران باردار نسخه می شوند.

به طور کلی بیشتر داروها در مادران باردار با هدف کنترل عفونتهای ادراری تناسلی و تنفسی تجویز می شوند  و با توجه به تأثیر احتمالی داروها بر میکروبیوم جنین و نقش قابل توجه میکروبیوم مادر در رشد و تکامل جنین، توصیه می شود پزشکان هنگام نسخه نوشتن برای خانمهای باردار دوباره فکر کنند. فرآورده های آنتی بیوتیک موضعی انتخاب اول در این بیماران هستند. هنگام تجویز اپیوئیدها نیز باید بیشتر احتیاط شود.

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت. فرمود تا جامه ازو برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی‌رفت، سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود می‌خواهم اگر انعام فرمایی.

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

 منبع