رئوس این دستورالعمل که از سوی آکادمی جراحی گوش، حلق، بینی و سروگردن آمریکا در شماره سپتامبر Otolaryngology—Head and Neck Surgery منتشر شده به شرح زیر است:

– تجویز آنتی‌بیوتیک برای توده گردن بدون وجود علائم عفونت باکتریایی توصیه نمی‌شود.

– خطر بالای بدخیمی در مواردی مطرح است که بیمار سابقه علل عفونی نداشته و توده دست کم 2 هفته بدون تغییر عمده باقی مانده باشد یا بیمار نداند توده از چه زمانی وجود داشته است. توده‌ای که در معاینه به بافت‌های مجاور چسبیده باشد، توده سفت، و همچنین اندازه بزرگتر از 1.5 سانتیمتر و زخمی شدن پوست نیز خطر بدخیمی را افزایش می‌دهند.

– در مواردی که خطر بدخیمی بالا باشد، معاینه هدفمند و تصویربرداری (سی‌تی و یا ام‌آر‌آی) باید انجام شود. در صورت شک به بدخیمی، نمونه‌برداری سوزنی (FNA) توصیه می‌شود.

منبع