برخی رؤوس این توصیه‌ها از سوی آکادمی آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی اروپا در شماره ماه مه مجله Allergy به شرح زیر است:

– ایمونوتراپی زیرجلدی مایت گردوغبار خانگی (HDM) در آسم آلرژیک مرتبط با مایت در اطفال و بزرگسالان، در کنار درمان استاندارد، به کاهش علائم و کاهش میزان مصرف دارو کمک می‌کند.

– ایمونوتراپی زیرزبانی مایت گردوغبار خانگی (HDM) در آسم آلرژیک مرتبط با مایت در اطفال و بزرگسالان، در کنار درمان استاندارد، به کاهش علائم و کاهش میزان مصرف دارو کمک می‌کند.

منبع