انجمن طب چاقی (OMA) اخیراً الگوریتم‌های چاقی را به‌روزرسانی کرده است. اولین نسخه این الگوریتم‌ها که حاوی اطلاعاتی درباره پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان چاقی و عوارض آن است در سال 2013 منتشر شد و هر سال به‌روز می‌شود. بیش‌ترین نکاتی که امسال به آن‌ها توجه شده شامل آموزش، اپیدمیولوژی، پارادوکس چاقی، تفسیر نتایج DXA، NEAT، داروهای جدید ضدچاقی و مکمل‌هاست.

شیوع چاقی بزرگسالان در ایالات متحده بین 2015 و 2016 حدود 40% و چاقی نوجوانان 18.5% برآورد شده است. به حالتی که چاقی با تغییرات آناتومیک، و اختلاللات غددی، ایمنی یا متابولیک همراه باشد، آدیپوزوپاتی (adiposopathy) یا بیماری مریض چاق (sick fat disease) گفته می‌شود. پارادوکس چاقی این است که در برخی موارد، افزایش بافت چربی می‌تواند نقش محافظتی داشته باشد که نمونه آن سکته‌های قلبی و مغزی، دیسترس حاد تنفسی، و بیماری مزمن کلیه است.

منبع