این تحقیق در شماره آگوست نشریه athenainsight مربوط به 2 میلیون ویزیت مردان توسط پزشکان زن است. بیش از نیمی (52%) از مردان طی 18 ماه پس از ویزیت اول توسط پزشک مرد ترجیح می‌دهند دوباره توسط همان پزشک ویزیت شوند. این رقم در مردانی که توسط پزشک زن ویزیت می‌شوند تنها 40%، در زنانی که توسط پزشک مرد ویزیت می‌شوند، 48% و در زنانی که توسط پزشک زن ویزیت می‌شوند 51% است.

بیماران تحت پوشش بیمه مدیکد، تنها بیمارانی هستند که چنین الگویی در بین آنان دیده نمی‌شود و هیچ تفاوت جنسیتی در تمایل به مراجعه به پزشک اول در آنان وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد این الگو هیچ ارتباطی با کیفیت خدمات دریافتی توسط بیمار ندارد. به‌ویژه بیماران مرد نسبت به حضور فرد سوم هنگام ویزیت حساس‌تر هستند. حضور یک ملازم (chaperon) برای زنان بیماری که توسط پزشک مرد ویزیت می‌شوند، رویه جاافتاده‌تری است.

در حال حاضر حدود یک‌سوم پزشکان در ایالات متحده زن هستند و با توجه به این‌که زنان حدود نیمی از دانشجویان پزشکی را تشکیل می‌دهند، نسبت فوق در آینده بیشتر خواهد شد. خبر خوب این است که پزشکان زن به‌نظر بیماران مرد، از برخی جنبه‌ها مانند مهارت‌های شنیداری و برخی معاینات که نیاز به ظرافت بیشتری دارد، بهتر از پزشکان مرد هستند.

منبع