احتمالاً در آینده نزدیک، شناسایی ویروس زگیل تناسلی انسان (HPV) در ادرار، جایگزین روش مرجع تشخیص این عفونت (با استفاده از نمونه سیتولوژی سلولهای گردن رحم) خواهد شد. عفونت HPV عامل اصلی سرطان دهانه رحم است. حدود 80% بانوان جوان به این عفونت مبتلا می شوند ولی معمولاً عفونت گذرا بوده و خودبخود بهبود می یابد. تنها در 10% تا 20% موارد، عفونت ادامه می یابد و در برخی بیماران منجر به سرطان می شود.

بررسی نتایج 14 مطالعه در این زمینه، با شرکت حدود 1400 زن جوان نشان می دهد حساسیت آزمایش ادرار برای تشخیص HPV در مقایسه با روش مرجع 77% و ویژگی آن 88% است. در مورد انواع پرخطر (نوع 16 و 18) که عامل اصلی سرطان هستند، ویژگی آزمایش 98% و حساسیت آن 73% است. با استفاده از نمونه ادرار اول صبح می توان کارایی آزمایش را تا 22 برابر افزایش داد.

برتری اصلی آزمایش HPV ادرار این است که انجام آن در مناطقی که دسترسی به روش مرجع ندارند راحت تر است.

منبع

مطالب مرتبط: