آزمایش بزاق (سالیوا تست) یکی از روشهای شناخته شده تشخیصی است ولی انجام آن از نظر هورمونهای مختلف مانند هورمونهای جنسی مدتی است بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اغلب این هورمونها در فرآیند پیری و اختلالات مربوط به آن مانند یائسگی و پوکی استخوان مؤثر هستند و آزمایش بزاق می تواند به تشخیص و پایش درمان این اختلالات کمک کند.
برتری آزمایش بزاق بر روشهای سنتی تر مانند آزمایش خون این است که انجام آن ساده تر است و بیماران می توانند آن را در منزل انجام دهند. محدودیت اصلی این آزمایش جنبه تحقیقاتی آن است، یعنی تجربه پزشکان در زمینه آزمایش بزاق اندک بوده و عمدتاً محدود به پروژه های تحقیقاتی است و برای اظهار نظر قطعی درباره آن، تجربه و زمان بیشتری لازم است.
مخالفین آزمایش بزاق معتقدند سطح هورمونها در بزاق نوسان بالایی دارد و در افراد مختلف متفاوت است و تحت تأثیر رژیم غذایی، زمان انجام آزمایش، داروهای مصرفی و عوامل دیگر تغییر می کند. به همین دلیل در حال حاضر توصیه می شود از انجام آزمایش بزاق بدون مشورت با پزشک خودداری شود و نتایج طبیعی یا غیرطبیعی آزمایش بزاق حتماً با روش های قطعی تر مانند آزمایش خون تأیید گردد.