در پاییز 1967، 31 پزشک و دانشمند آزمایشگاه به نمایندگی از 15 سازمان در نشستی به بحث پیرامون راههای ” ارتقای آنچه برای بیماران انجام میدهیم ” پرداختند تا به یک فرآیند یکسان[1] در زمینه استانداردسازی دست یابند. موفقیت سی- ال- اس- آی مدیون دیدگاههای اعضای مؤسس و هیئت اجرایی آن است. به رغم گذشت زمان، هدف اصلی ما همچنان ” ارتقای آنچه برای بیماران انجام میدهیم ” است.
اولین جزوه عملیات اجرایی سی- ال- اس- آی به شرح مکانیسم پیشنهادی برای ایجاد و رسیدن به استانداردهای یکسان پرداخت. بر اساس این جزوه ساختار مورد اجماع[2] سی- ال- اس- آی شامل کمیته های تخصصی در هر رشته، کمیته های فرعی در شاخه های هر رشته، گروههای اجرایی برای هر یک از مسائل استانداردسازی، و یک هیأت مرکزی برای مدیریت، ارزشیابی و داوری بود.
فرآیند سی- ال- اس- آی بنا به تعریف شامل سیستم دقیق ایجاد، ارزیابی، و رسیدگی مداوم در سطوح متعدد به منظور اطمینان از بیشترین یکسانی ممکن بود. برای اطمینان از توجه کامل به نظرات مخالف در تمام مراحل مطالعه، مرور، و رأی گیری که برای رسیدن به یکسانی و شکل گیری یک استاندارد یا توصیه لازم بود، نقاطی برای کنترل و موازنه تعیین گردید. طی سالها فرآیند فوق دستخوش تغییرات مداوم گشته ولی اصولی که در پس این تعریف اولیه از ساختار بنیادی ما نهفته است ثابت مانده است.
سی- ال- اس- آی به دلیل تشکیلات قدرتمند خود توانسته همزمان با ارائه خدمات برتر به اعضای پیشین، دامنه خدمات خود را گسترش دهد. به عنوان مثال، کمیته تخصصی خدمات پزشکی[3] در پاسخ به ضرورت انجام آزمایشهای طبی در خارج از آزمایشگاه، خدمات سلامت، و مدیریت سلامت ایجاد شد و هنگامی که محل انجام آزمایش تغییر یافت، کمیته تخصصی آزمایش بر بالین بیمار[4] تشکیل گردید. سی- ال- اس- آی به طور مداوم در پی یافتن نیازهای آینده و ارائه استاندارد در زمینه موضوعات جدید است. در 1977، سی- ال- اس- آی توسط سازمان استانداردهای ملی آمریکا[5] به رسمیت شناخته شد. در همین زمان مجموعه ای از سیستمهای مرجع ملی برای آزمایشگاه بالینی[6] با هدف ارتقای مقایسه پذیری نتایج آزمایشها شکل گرفت که مرکز آن در سی- ال- اس- آیبود. سی- ال- اس- آیبه عنوان مرکز همکار به سازمان بهداشت جهانی در زمینه استانداردهای آزمایشگاه بالینی، مسئول ارائه اطلاعات درباره این استانداردهای اختیاری به مؤسسات پزشکی در حوزه پان آمریکن بوده است.
هدف ما اطمینان از دسترسی همگان به اطلاعات لازم از طریق رسانه، روش و زبان مناسب هر فرد است. برنامه رسمی آموزش سی- ال- اس- آی با کارگاههایی آغاز شد که اثربخشی استانداردها و توصیه ها ارتقا میداد. عضویت آموزشی تعریف شد و اولین نوار ویدئویی آموزشی در سال 1992 تولید گردید. در حال حاضر نرم افزارهایی برای کمک به استفاده از چندین سند کلیدی طراحی شده است.
سی- ال- اس- آی کنگره ملی سی- ال- آی- ای ‘88 را در سال 1990 سازماندهی و میزبانی کرد. این واقعه منحصربفرد نشاندهنده کارآیی فرآیند ارتباطی سی- ال- اس- آی در ایجاد یک میدان بی طرف برای مؤسسات حرفه ای، دولتی و صنعتی بود تا در آن به مباحث حساس در زمینه کیفیت آزمایشهای پزشکی پرداخته شود. سی- ال- اس- آی همواره با استفاده بهینه از ابزارهای ارتباطی در تلاش برای بهترین بوده است.
خبرنامه الکترونیکی سی- ال- اس- آی به نشر گسترده اطلاعات در زمینه فعالیتهای استانداردسازی پرداخته و منجر به اطمینان از مداخله فعال در فرآیند یکسان میشود. برای تسریع و ارتقای فرآیند استانداردسازی و دسترسی سریع به اسنادی که حاصل فرآیند سی- ال- اس- آی است، از فناوریهای الکترونیکی مانند اینترنت استفاده میشود. در همسان سازی و یکپارچه سازه استانداردها علاوه بر ابزارهای درون سی- ال- اس- آی از محورهای ارتباطی مستقیم و برنامه های همکاری با سایر مؤسسات استانداردسازی در سرتاسر جهان استفاده میشود. استفاده از استانداردهای سی- ال- اس- آی در جهت شکل گیری استانداردهای ملی و منطقه ای همواره با استقبال سی- ال- اس- آی مواجه شده است. سی- ال- اس- آی مسئول کمیته فنی مؤسسه بین المللی استاندارد[7] ( ایزو ) در زمینه آزمایشگاه بالینی ( ایزو/تی سی 212 ) است. همچنین مسئولیت دو گروه مشورتی که تعیین کننده مواضع کشور ایالات متحده آمریکا در زمینه استانداردهای ایزو هستند نیز بر عهده سی- ال- اس- آی است. برخی وقایع در تاریخچه سی- ال- اس- آی در جدول زیر آمده است.
1967 تأسیس سی- ال- اس- آی
1975 تشکیل سازمان اداری
1977 به رسمیت شناخته شدن توسط مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا شناخته شدن به عنوان مرکز سیستمهای مرجع ملی برای آزمایشگاه بالینی ( NRSCL )
1985 شناخته شدن به عنوان مرکز همکار با WHO در زمینه استانداردهای آزمایشگاه بالینی
1987 انتشار اولین ویرایش راهنمای M29 ( حفاظت کارکنان آزمایشگاه )
1988 گزینه “fast track” به طور رسمی ایجاد شد
1989 انتشار اولین راهنمای آزمایشگاه مطب پزشک[8] تشکیل برنامه آموزشی مشتمل بر کارگاههایی در زمینه اسفاده مؤثر از نشریات CLSI
1990 میزبانی کنگره ملی CLIA ‘88 تشکیل کمیته تخصصی آزمایش در مکان دیگر[9]
1991 تشکیل کمیته تخصصی روشهای مولکولی تشکیل پروتکل رسمی برای مرور استانداردهای بین المللی
1992 تولید اولین نوار ویدئویی آموزشی
1993 تولید اولین محصول الکترونیکی بر اساس یک استاندارد CLSI
1994 اعطای مسئولیت کمیته فنی مؤسسه بین المللی استاندارد ( ISO ) در زمینه آزمایشگاه بالینی ( ISO/TC 212 )
1995 تشکیل فرآیند یکسان برای تکمیل سریع اسناد تأیید شده تولید ابزار ارتباطی Standards Status برای مداخله فعال در فرآیند CLSI انتشار اولین استاندارد رسمی به زبان اسپانیایی
1996 تشکیل کمیته تخصصی اتوماسیون و انفورماتیک ایجاد امکان عضویت در سرتاسر جهان معرفی اولین پایگاه اینترنتی CLSI همکاری با JCCLS برای ترجمه و انتشار نشریات در ژاپن
1997 انتشار اولین نشریه به زبان ژاپنی فراهم شدن امکان Global Participation از سوی هیأت مرکزی
2002 تشکیل Harmonization Terminology Database
2003 تشکیل کمیته تخصصی Point-of-Care Testing
2005 تغییر نام مؤسسه از NCCLS[10] به CLSI
منبع:
[1] Consensus Process
[2] Consensus Structure
[3] Area Committee on Healthcare Services
[4] Area Committee on Point-of-Care Testing
[5] American National Standards Institute
[6] National Reference System for the Clinical Laboratory
[7] International Organization for Standardization
[8] Physician’s Office Laboratories
[9] Alternative Site Testing
[10] National Committee for Clinical Laboratory Standards