در این متاآنالیز از شماره آوریل مجله Annals of Internal Medicine برای رد سریع تشخیص سکته قلبی، در بیش از 9 هزار بیمار (در جریان 11 مطالعه) که با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه می‌کنند، از آزمایش تروپونین با حساسیت بالا (hs-cTnT) به همراه نوار قلب استفاده شده است. حدود یک سوم بیماران نتیجه منفی (تروپونین کمتر از 0.005 میکروگرم بر لیتر و نوار قلب نرمال) داشتند. از این افراد، تنها 0.5% در همان مراجعه و بستری دچار سکته قلبی شدند. حساسیت این روش برای رد تشخیص سکته قلبی 98.7% و ارزش پیش‌بینی منفی آن 99.3% است. محققین تأکید می‌کنند که از این روش نباید در افرادی استفاده شود که به فاصله 3 ساعت یا کمتر پس از شروع علائم به اورژانس مراجعه کرده‌اند، زیرا نیمی از موارد سکته در این گروه از بیماران در این فاصله زمانی مراجعه کرده بودند.

منبع