براساس توصیه‌های اغلب منابع معتبر، فاصله دو بارداری پیاپی باید دست‌کم یک‌ونیم سال باشد. این مطالعه از JAMA Internal Medicine بر روی حدود 150 هزار مادر کانادایی نشان می‌دهد در مادرانی که پس از 35 سالگی دوباره باردار می‌شوند، خطر بیش‌تر تنها در مواردی کودک و خود مادر را تهدید می‌کند که فاصله فوق کمتر از 12 ماه باشد. به‌نظر این محققین، فاصله ایده‌آل با کمترین خطر برای مادر و کودک، یک تا دو سال است، در حالی که مطالعات پیشین فاصله 18 ماه تا 5 سال را توصیه کرده‌اند.

محققین می‌گویند نتایج مطالعات پیشین احتمالاً ناشی از عوامل مخدوش‌کننده مانند عدم دسترسی به خدمات سلامت یا بارداری ناخواسته است. با توجه به این که اغلب زنان پس از 35 سالگی برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بارداری و دسترسی بهتری به خدمات سلامت دارند، اگر فاصله بارداری آنان کوتاه‌تر از زنان جوان‌تر باشد، مشکلی پیش نمی‌آید.

منبع