استفاده از دستگاه های برنزه کننده پوست همواره با خطرهایی همراه بوده است. افزایش خطر ابتلا به سرطان پوست در اثر استفاده از برنزه کننده های مصنوعی ثابت شده است. نکته ای که اخیراً توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده این است که خطر برنزه شدن در خانم ها حدود 2 برابر بیشتر از آقایان است. همچنین استفاده مکرر از دستگاه های برنزه کننده، به ویژه دستگاه هایی که این کار را با سرعت و فشار بالا انجام می دهند، خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش می دهد.