مقدار خونی که در آزمایشگاه گرفته می شود به قدری اندک است که معمولاً مشکلی برای بیماران ایجاد نمیکند. با اینحال اخیراً گروهی از پژوهشگران با بررسی بیش از 18000 بیمار مبتلا به سکته قلبی دریافتند که حدود 20% بیماران در اثر خونگیری مکرر برای انجام آزمایشهای مختلف دچار کم خونی خفیف تا متوسط می شوند. محقققین اضافه می کنند کم خونی آزمایشگاهی به مبتلایان به سکته قلبی محدود نیست و البته می توان با برخی اقدامات ساده نظیر اجتناب از آزمایشهای غیرضروری یا استفاده از ابزارهای خونگیری اطفال برای بزرگسالان، از بروز آن پیشگیری نمود. برخی از پزشکان با نظر فوق مخالف بوده و معتقدند برای انجام آزمایشهای متنوع از هر بیمار بستری در بیمارستان به طور متوسط هر هفته حدود 50 میلی لیتر خون گرفته میشود که معادل یک درصد حجم خون انسان است و این نمی تواند باعث کم خونی قابل توجه شود. خطای پزشکی از اجزای جدایی ناپذیر درمان بوده و بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایالات متحده از هر 7 نفر بیمار تحت پوشش بیمه درمانی رایگان دولتی که به بیمارستان مراجعه میکنند، یک نفر دچار عوارض ناشی از درمان می شود که در این میان یک سوم موارد ناشی از داروها هستند.