جدیدترین توصیه های کالج پزشکان آمریکا در زمینه درمان نقرس که در شماره نوامبر Annals of Internal Medicine منتشر شده، دیگر شامل توصیه به پایین آوردن اسید اوریک سرم به کمتر از 6 میلی گرم بر دسی لیتر نیست:

–          درمان مرحله حاد شامل کورتیکوستروئیدها، داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی، و کلشی سین است.

–          کلشی سین با دوز پایین (ابتدا 1.2 میلی گرم و سپس 0.6 میلی گرم پس از یک ساعت) به اندازه دوزهای بالاتر مؤثر است و عوارض کمتری دارد.

–          معمولاً درمان طولانی برای کاهش اسید اوریک خون توصیه نمی شود.

–          آزمایش مایع مفصل تنها در مواردی توصیه می شود که آسپیراسیون مفصل بدون رنجش بیمار امکان پذیر باشد، این کار توسط یک پزشک باتجربه انجام شود و آزمایشگاه قادر به شناسایی کریستال های اورات باشد.

منبع