اين پژوهش در شماره فوريه مجله پزشكي انگلستان نشان مي‌دهد مرگ و مير بيماران بستري شده در بيمارستان‌هاي ايالات متحده كه پزشك آنان از خارج از اين كشور مدرك گرفته كمتر از بيماراني است كه پزشكشان تعليم ديده دانشگاه‌هاي آمريكاست، هزينه بستري آنان بالاتر اما مدت بستري تقريباً يكسان است.

نتایج این پژوهش می‌تواند دلیلی بر کارآمد بودن روش‌های گزینش و تأیید صلاحیت دانش‌آموختگان پزشکی دانشگاه‌های سایر کشورها در آمریکا باشد.

منبع