تعاریف مختلفی برای چنددارویی (به معنی مصرف هم‌زمان 5 دارو یا بیش‌تر، polypharmacy) در سالمندان وجود دارد. انجمن طب سالمندان آمریکا با هدف افزایش توجه به این موضوع و کمک به پزشکان برای اجتناب از تجویز برخی داروها به سالمندان، نسخه جدید معیارهای بیِرز (Beers Criteria) را در شماره ژانویه J Am Geriatr Soc منتشر کرد. رؤوس برخی نکات و تغییرات نسبت به نسخه پیشین (2015) به شرح زیر است:

– این معیارها در افراد 65 سال به بالایی کاربرد دارد که تحت درمان انتهایی (hospice) یا تسکینی (palliative) نباشند.

– 30 دارو یا گروه دارویی بالقوه نامناسب که در سالمندان نباید مصرف شود شامل انسولین با افزایش تدریجی مقدار آن (sliding-scale insulin) به‌دلیل خطر هیپوگلیسمی؛ داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز، گلیتازون‌ها، دروندارون در نارسایی قلبی علامت‌دار؛ گلیمپیراید؛ مهارکننده‌های جذب سروتونین و نوراپی‌نفرین (SNRIs) در خطر سقوط و شکستگی؛ متوکلوپرامید (مگر گاستروپارزی به مدت 12 هفته یا کمتر)؛ پیریلامین، متزکوپولامین؛ سیپروفلوکساسین، کوتریموکسازول (به‌ویژه در کاهش عملکرد کلیوی).

– 40 دارو یا گروه دارویی که در سالمندان باید با احتیاط مصرف شود شامل ترامادول؛ آسپیرین (ASA) برای پیشگیری اولیه بیماری کرونری و سرطان کولون در افراد بالای 70 سال (محدوده قبلی 80 سال بود)؛ داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز، گلیتازون‌ها، دروندارون در نارسایی قلبی بدون علامت.

– ترکیب‌های دارویی ممنوعه در سالمندان شامل اپیوئیدها با بنزودیازپین‌ها یا گاباپنتینوئیدها (به‌استثنای مواردی که در حال تبدیل از یک دارو به داروی دیگر باشد)؛ ماکرولیدها (بجز آزیترومایسین) و سیپروفلوکساسین با وارفارین؛ سیپروفلوکساسین با تئوفیلین؛ کوتریموکسازول با فنی‌توئین؛ کوتریموکسازول با مهارکننده‌های آنزیم مبدّل آنژیوتانسین (ACEIs) یا مسدودکننده‌های گیرنده 2 آنژوتانسین(ARBs) در کاهش عملکرد کلیوی

– مواردی که از معیارهای جدید بیِرز حذف شده شامل مسدودکننده‌های گیرنده H2 در مبتلایان به زوال عقل یا اختلال شناختی؛ داروهای بی‌خوابی؛ داروهای گشادکننده عروق

منبع