این مطالعه از شماره اکتبر Journal of the Endocrine Society نشان می‌دهد نتایج طبیعی آزمایش تحمل گلوکز خوراکی در برخی افراد ممکن است با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بالا همراه باشد. شیوع دیابت نوع 2 در همه مناطق جهان در حال افزایش است ولی در برخی مناطق مانند مکزیک، به وضعیت هشدار رسیده است.

یکی از چالش‌ها در این مطالعه، پیدا کردن بهترین روش برای تشخیص دیابت نوع 2 است به‌نحوی که هزینه-اثربخشی بهتری داشته باشد. استاندارد طلایی تشخیص دیابت نوع 2، گلوکز خون ناشتا و آزمایش تحمل گلوکز خوراکی است، ولی طی سال‌های اخیر، HbA1c هم به این آزمایش‌ها اضافه شده است.

البته این نشانگر جذابیت‌های خاص خود را دارد ولی مطالعات مختلف نشان داده محدودیت‌هایی هم دارد، که نمونه آن تعیین آستانه‌های مختلف تشخیصی در گروه‌های مختلف جمعیتی است. حدود 900 فرد سالم بدون سابقه دیابت در این پژوهش در شهر مکزیکو شرکت کردند. حدود 60% این افراد تحمل گلوکز نرمال داشتند، حدود 30% مبتلا به پیش‌دیابت و حدود 10% مبتلا به دیابت بودند. در حدود نیمی از افرادی که تحمل گلوکز نرمال داشتند و در حدود 60% مبتلایان به پیش‌دیابت، نتیجه آزمایش HbA1c از آستانه 6.5% بیشتر بود.

منبع