یک مطالعه جدید نشان می دهد ختنه از ابتلا به سرطان پروستات پیشگیری می کند. یکی دیگر از فواید ثابت شده ختنه شامل کاهش خطر ابتلا به بیماری های آمیزشی است و به همین دلیل پژوهشگران تصور می کنند عوامل عفونی یا التهابی در ابتلا به سرطان پروستات مؤثر هستند.