پژوهشگران دانشگاه ایلینوی با ابداع سامانه الکترونیک جلدی در تلاش برای تزریق حسگرهای الکتروفیزیولوژیک به شکل خالکوبی به داخل پوست بیماران هستند. این پدیده که بیشتر در داستانها و فیلمهای علمی تخیلی دیده میشود حتی با مانیتورهای کم حجم شده امروزی نیز قابل تصور نیست. ایده پوست الکنرونیک اولین بار توسط دانشمندان روباتیک معرفی گردید که روباتها را قادر می ساخت فشار را حس کرده و اشیاء را به درستی بگیرند. پوست الکترونیک جدید قادر به استخراج اطلاعات از طریق یک برچسب جلدی است. منبع برق، الکترودها و قطعات الکترونیکی بسیار کوچکی در این پوست الکترونیک تعبیه شده است. ابعاد این خالکوبی 2 در1 سانتیمتر و ضخامت آن تنها 30 میکرون و اولین کاربردهای عملی آن نشان دادن امواج نوار مغزی، نوار قلبی، و نوار عضله به مدت حداکثر تا 6 ساعت است. برنامه های آینده پژوهشگران شامل گسترش کاربردهای پوست الکترونیک مثلاً برای اندازه گیری قند خون و همچنین مقابله با مشکلاتی مانند تعریق و پوسته ریزی است.