آکادمی طب اطفال و انجمن نفرولوژی اطفال آمریکا در ماه ژوئیه در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه، پنج توصیه زیر را اعلام کردند:

– آزمایش ادرار به صورت روتین در جریان ویزیت اطفال سالم و بدون علامت توصیه نمی‌شود.

– باتوجه به موارد فراوان مثبت کاذب آزمایش نوار ادرار از نظر خون و پروتئین، ارزیابی تکمیلی هماتوری یا پروتئینوری نباید پیش از تکرار آزمایش نوار ادرار انجام شود.

– در صورت مشاهده علایم بهبودی پس از درمان عفونت ادراری، کشت مجدد برای پیگیری توصیه نمی‌شود.

– برای اثبات فشار خون بالا، سه بار اندازه‌گیری در ویزیت اول و دو ویزیت دیگر باید انجام شود و قبل از آن، درمان نباید آغاز شود.

– تعبیه کاتتر مرکزی در کودکان مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه، پیش از مشاوره نفرولوژی اطفال، توصیه نمی‌شود.

منبع