فعاليت جسماني بيشتر، مصرف فيبر، غلات سبوس دار، كاهش وزن، اجتناب از كاهش وزن سريع و استفاده از رژيم هاي غذايي كه مصرف همه انواع غذاها را مجاز مي دانند، توصیه های انجمن دیابت آمریکا برای پیشگیری از دیابت است که مایوکلینیک در ماه سپتامبر در سایت خود منتشر کرد.

 

وقتی صحبت از دیابت و بیماری های مزمن دیگر می شود، تغییر شیوه زندگی مؤثرترین اقدام برای پیشگیری یا کندتر کردن سیر بیماری است.

منبع