اخیراً آکادمی پرستاری آمریکا در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (علاوه بر 20 توصیه قبلی) به پرستاران توصیه کرده از پنج اقدام زیر نیز خودداری کنند:

– از تراشیدن موی محل جراحی خودداری کنید. اگر این کار لازم باشد، به‌جای تراشیدن، کندن (clipping) مو توصیه می‌شود.

– از استفاده روتین از جوراب واریس برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی پس‌ازجراحی خودداری کنید. به‌جای آن می‌توان از ابزارهای فشار متناوب هوا (Intermittent pneumatic compression) استفاده کرد.

– از پایش (مانیتورینگ) قلبی-ریوی یا پالس‌اکسیمتری مداوم در کودکان بستری در بیمارستان خودداری کنید مگر این‌که ضروری باشد.

– از تکرار آزمایش هموگلوبین و هماتوکریت در کودکان و نوجوانانی که دچار ضربه غیرنافذ اعضای توپر شده و همودینامیک طبیعی دارند، خودداری کنید.

– در افراد ساکن در مراکز نگهداری طولانی‌مدت با زوال عقل و علائم اختلال رفتاری/ روانی، از محدودسازی حرکت به روش فیزیکی یا شیمیایی خودداری کنید.

منبع