شماره 27 اکتبر مجله JAMA Pediatrics (نام قبلی این مجله Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine بود) حاوی مقاله جالبی درباره نقش دارونما در سرفه غیراختصاصی کودکان است.

در این مطالعه حدود 120 کودک 2 تا 47 ماهه مبتلا به سرفه غیراختصاصی به مدت حداکثر یک هفته در سه گروه به صورت تصادفی و 30 دقیقه پیش از خواب، تحت درمان با دوز واحد شربت آگاوه (گیاه بومی مکزیک دارای خواص ضد التهابی و آنتی باکتریال)، یا شربت دوم (به عنوان دارونما) قرار گرفتند. در گروه سوم درمانی انجام نشد. والدین، پرسشنامه ای را یک روز قبل و یک روز پس از درمان پر کردند.

پاسخ به درمان در دو گروه شربت آگاوه و دارونما، از نظر دفعات و فواصل سرفه، احتقان، شدت آبریزش و مشکل در خوابیدن، بهتر از گروه سوم (بدون درمان) بود. هیچ تفاوتی بین شربت آگاوه و پلاسبو مشاهده نشد.

محققین به پزشکان و والدین توصیه می کنند در موارد عفونت تنفسی فوقانی در اطفال، به اثر قابل توجه دارونما در درمان سرفه غیراختصاصی کودکان توجه کنند.

 منبع