قرنهاست گوشی جزو ابزارها و نمادهای اصلی پزشکی است. البته گوشی در ابتدا منتقدین بسیاری داشت و ورود آن به جیب روپوش پزشکان مدتها طول کشید.

با این حال به نظر می رسد دوران گوشی پزشکی به پایان خود نزدیک می شود. استفاده از گوشی برای تشخیص امراض انسان، حتی در دست باتجربه ترین پزشکان، با خطاهایی همراه است. پژوهشهای متعددی نشان داده اند دقت گوشی در برخی موارد آنچنانکه تصور می شود کافی نیست.

از سوی دیگر فناوریهای جدید، پزشکی قرن 21 را متحول ساخته اند. به نظر می رسد در آینده نه چندان دور، سونوگرافی پرتابل به عنوان یک ابزار بی خطر و قابل حمل، جای گوشی را در جیب روپوش پزشکان خواهد گرفت. سونوگرافی پرتابل علاوه بر دقت بیشتر نسبت به گوشی، در برخی بیماریهای مرگبار، امکان تشخیص زودتر و نجات جان انسانها را نیز فراهم خواهد کرد. در سونوگرافی خطر تابش اشعه به بیمار وجود ندارد و نتایج بلافاصله در دسترس است. هم اکنون آموزش سونوگرافی به دانشجویان پزشکی دوره عمومی در بسیاری از دانشکده های سرتاسر جهان آغاز شده است.