وزن ایده آل

اغلب افراد، به دلیل اهمیتی که برای شکل ظاهری بدن و یا سلامت قائلند، نگران وزن خود هستند. بیشتر پزشکان برای قضاوت درباره وزن افراد از عددی به نام بی- اِم- آی استفاده می کنند.

بی- اِم- آی عددی است که از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر مربع) بدست می آید. بر اساس تعریف اگر این عدد در بالغین کمتر از 18.5 باشد کمبود وزن و اگر بالای 30 باشد اضافه وزن نامیده می شود. محدودیت اصلی بی- اِم- آی در افراد ورزشکاری است که عضلات بزرگ دارند و نیز در افرادی که چاقی موضعی (معمولاً شکم) دارند.

اخیراً محاسبه “درصد چربی بدن”، به عنوان دقیقترین روش تعیین میزان کمبود یا اضافه وزن در افراد، مورد توجه قرار گرفته است. روشهای مختلفی برای محاسبه درصد چربی بدن وجود دارد که متأسفانه اغلب آنها نیاز به صرف زمان و هزینه بالا داشته برخی دارای عوارض جانبی هستند. روشهای کم هزینه تر مانند اندازه گیری دور کمر یا مچ دست نیز قطعی نیستند.

با اینکه محاسبه بی- اِم- آی در حال حاضر تنها روش عملی تصمیم گیری درباره وزن افراد است، ولی محققین توصیه می کنند پزشکان در کنار آن، به دقت به شرح حال بیماران گوش دهند و با توجه به عادات و روش زندگی افراد درباره وزن آنان قضاوت کنند.