افرادی که به توصیه های پزشکان بیشتر توجه می کنند، بیشتر عمر می کنند. پژوهشگران انگلیسی با بررسی پرونده 13000 نفر به مدت 15 سال دریافتند بیشترین طول عمر در افرادی دیده می شود که به هفت توصیه زیر عمل می کنند: *ورزش معتدل حداقل 5 بار در هفته *فشار خون ماکزیمم کمتر از 120 و مینیمم کمتر از 80 *آزمایش هموگلوبین قند دار ( اِی- وان- سی ) کمتر از 5.7 درصد ( این آزمایش میانگین قند خون را در طول شبانه روز طی 3 ماه گذشته نشان می دهد ) *آزمایش کلسترول ( چربی خون ) کمتر از 200 *وزن متناسب: بی- اِم- آی کمتر از 25 ( فرمول محاسبه بی- اِم- آی: وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر ) *مصرف غذاهایی که ارزش غذایی بالا دارند، مصرف ماهی، مصرف غلات کامل ( حاوی سبوس )، و پرهیز از نمک و قند *اجتناب از دود جالب است که تنها کمتر از 2% افراد به هر هفت توصیه فوق کاملاً عمل می کنند.