اگر جزو افرادی هستید که با حل جدول و معما مشکل دارید، میتوانید حداقل نیمی از تقصیرها را به گردن والدین خود بیاندازید. پژوهشگران دریافته اند حداقل 50% باهوش یا کم هوش بودن افراد وابسته به عوامل ارثی است. در این پژوهش، خون بیش از 3500 نفر در انگلستان و اسکاتلند از نظر حدود پانصد هزار نشانگر ژنتیکی آزمایش شد. این نشانگرها به شکل تغییرات ظریفی در مولکول دی ان ای مشخص میشوند. تفاوت بهره هوشی افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند آموزش، تحصیلات، شغل، درآمد، بهداشت و … قرار دارد، ولی نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد عوامل ارثی نیز سهم بسزایی در این میان دارند.