پزشکان اروپایی می گویند نمک خیلی هم بد نیست و عوارضی که به مصرف نمک نسبت داده می شوند اندکی غلوآمیز به نظر می رسند. در این مطالعه که 3700 فرد سالم به مدت 8 سال در آن شرکت کردند، میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در افرادی که نمک کمتری مصرف کردند بیشتر از افراد عادی بود. احتمال ابتلا به فشارخون بالا نیز در افرادی که نمک بیشتری مصرف کردند افزایش نیافت. پزشکان بر این باورند که کاهش مصرف نمک در مبتلایان به فشار خون بالا دارای فواید انکار ناپذیری است ولی باور فوق به این معنی نیست که می توانیم همه تقصیرها را به گردن نمک بیاندازیم.