براساس این مقاله از شماره ژانویه American Journal of Epidemiology مصرف پیوسته (دست کم 2 بار در هفته) و طولانی مدت (بیش از 6 سال) استامینوفن و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، خطر کم‌شنوایی را افزایش می دهد. در این مطالعه 55 هزار زن 44 تا 69 ساله شرکت کردند. مصرف آسپیرین در این مطالعه بی‌خطر گزارش شده است.

با توجه به شیوع مصرف داروهای ضددرد در زنان، این نکته باید در ارزیابی بیمارانی که در معرض خطر کم‌شنوایی هستند مد نظر قرار گیرد.

منبع