افرادی که هر سال برای چک آپ به پزشک مراجعه می کنند، اغلب با مجموعه ای از پرسش ها و معاینات تکراری و یکسان مواجه می شوند که ممکن است غیرضروری و بی فایده به نظر برسند. هزینه آزمایش ها و عمل های سرپایی و بستری که در جریان این چک آپ ها انجام می شوند تنها در ایالات متحده حدود 6.8 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. برخی از این هزینه ها واقعاً اضافی هستند. از پزشکانی صحبت می کنیم که یک فهرست ثابت از آزمایش ها را تهیه کرده و آن را برای همه بیماران، حتی آنهایی که در معرض خطر بیماری مورد نظر نیستند ( ریسک فاکتور ندارند ) نیز، درخواست می کنند. داروهای جدید پایین آورنده چربی خون نمونه دیگری از این هزینه های اضافی هستند. این داروها با توجه به قیمت گران و عوارض متعدد و گاهی ناشناخته ای که دارند، نباید به عنوان اولین قدم درمانی در همه بیماران مورد استفاده قرار گیرند. گروهی از پزشکان در ایالات متحده با عنوان اتحادیه ملی پزشکان تصمیم گرفته اند با این رویه به مقابله بپردازند. پرسش این است که در صورت حذف اجزای غیرضروری از چک آپ افراد سالم و کم خطر، چه باقی خواهد ماند؟ افراد باید به طور مستمر با پزشکی که آنها را خوب می شناسد در ارتباط باشند. پزشک در جریان این ویزیت های کوتاه که به فواصل کوتاه انجام می شوند مجموعه کوچکی از معاینات و آزمایش ها را با توجه به سن و سوابق شما انجام می دهد. ارتباط نزدیک با پزشکی که شما را به خوبی بشناسد بسیار اهمیت دارد.