مجله ی پزشکی نیوانگلند (NEJM) از سال 2014 گزینه ای تحت عنوان ما را به چالش بکشید (Challenge us) به نسخه ی آنلاین خود اضافه کرده که هدف از آن به روزرسانی مداوم محتوی به کمک خوانندگان است. نظرات خوانندگان که تاکنون به حدود 3 هزار مورد رسیده به طور منظم مرور و ویرایش های لازم در محتوای سایت اعمال می شود. به عنوان نمونه، در مطالب ماه فوریه 2016 حدود 100 تغییر اعمال شده که برخی موارد به شرح ذیل است:

–          در پرسشی در زمینه ی فیبروز ریوی ایدیوپاتیک، دو داروی جدید پریفنیدون و نینتدانیب معرفی شده بود و یکی از خوانندگان اشاره کرد که دو داروی فوق به تأیید اداره ی غذا و دارو (FDA) نیز رسیده است. جمله ای به مطلب فوق اضافه شد که به این نکته اشاره داشت.

–          در پرسشی در زمینه ی مناسب ترین آزمایش برای تشخیص علت نارسایی حاد کلیوی در یک مرد سالمند مبتلا به دمانس، چند نفر از خوانندگان معتقد بودند که اسکن مثانه بهتر از کاتتریزاسیون مثانه است. مجله این را پذیرفت و پاسخ صحیح اصلاح شد.

–          در پرسشی در زمینه ی ارتقای کیفیت آماده سازی روده پیش از کولونوسکوپی، توصیه شده بود که آماده سازی به دو بخش تقسیم شود و نیمی از آن شب قبل از کولونوسکوپی و نیم دیگر صبح روز عمل داده شود. یکی از خوانندگان نظر داده بود که نوشیدن 2 لیتر مایع در صبح روز عملی که قرار است زیر بیهوشی انجام شود، ممکن است صحیح نباشد. مطلب مجله به این شکل ویرایش شد که دوز صبح باید دست کم 4 ساعت پیش از شروع بیهوشی تجویز شود.

 

منبع