جدیدترین پژوهش ها نشان می دهند هر چه میزان مصرف قهوه بیشتر باشد، افراد کمتر به افسردگی مبتلا میشوند. براساس نتایج مطالعه ای که بیش از 50 هزار زن به مدت 10 سال در آن شرکت کردند، میزان ابتلا به افسردگی در کسانی که روزی 2 تا 3 فنجان قهوه می نوشند، 15% کمتر از خانمهایی است که مصرف قهوه آنان یک فنجان در هفته یا کمتر است. این رقم در افرادی که روزانه 4 فنجان یا بیشتر قهوه می نوشند 20% کمتر است.