هر چه بیشتر فلفل بخورید، بیشتر عمر خواهید کرد. در این مطالعه در چین که نتایج آن در شماره ی آگوست مجله ی پزشکی انگلستان (BMJ) چاپ شد، از حدود 500 هزار چینی پرسیده شد چقدر غذای تند می خورند.

در طی یک دوره ی 7 ساله، پس از حذف عوامل مداخله گر، افرادی که یک یا دوبار در هفته غذای تند مصرف می کردند، نسبت به افرادی که هیچ علاقه ای به غذای تند نداشتند، 10% کمتر فوت کردند. میزان مرگ و میر در کسانی که بیشتر از یک یا دوبار در هفته غذای تند می خوردند 14% کمتر بود.

بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به سرطان، بیماری قلبی یا ریوی و سکته ی مغزی بود. فلفل پرمصرف ترین ادویه و چاشنی در جهان است. کاسپایسین موجود در فلفل دارای اثرات مفید شناخته شده و متعددی مانند ضدچاقی، آنتی اکسیدان، ضدالتهابی، ضدسرطان و ضدفشارخون است.

 

اکسیر حیات جاودانم بفرست

کام دل و آرزوی جانم بفرست

آن مایه که سرمایه ی عیش و طرب است

آنم بفرست و در زمانم بفرست

 منبع