کالج متخصصین جراحی زنان و زایمان ایالات متحده اخیراً برنامه جدید غربالگری سرطان سینه در خانمها را با تغییراتی اعلام کرده است. بر این اساس، همه خانمها باید پس از 40 سالگی هر سال یکبار ماموگرافی انجام دهند. پیش از این ماموگرافی سالانه پس از 50 سالگی توصیه می شد.