کیت‌های خانگی یا خودانجام (do-it-yourself) برای بسیاری از آزمایش‌ها به مرحله تجاری رسیده و روانه بازار شده است. در این مطالعه از شماره نوامبر مجله Obstetrics & Gynecology برای غربال‌گری سرطان سرویکس از کیت‌های خودانجام آزمایش اچ‌پی‌وی استفاده شده است.

این کیت‌ها توسط پست به نشانی حدود 300 زن 30 تا 64 ساله که در 4 سال اخیر برای غربال‌گری سرطان سرویکس مراجعه نکرده بودند ارسال شد. سپس این افراد به درمانگاه دعوت شدند و نمونه‌برداری مجدد انجام شد. بیش‌تر زنان روش خودانجام را ترجیح می‌دادند و مایل به تکرار آن در آینده بودند.

فراوانی اچ‌پی‌وی پرخطر در نمونه‌های خودانجام تفاوت معناداری با نمونه‌برداری در درمانگاه نداشت. آزمایش از نظر عفونت‌هایی مانند تریکومونا و کلامیدیا نیز نشان دهنده کارایی بالای این روش در تشخیص بیماری‌های آمیزشی بود.

منبع