نتایج یک پژوهش براساس مطلبی که در شماره ی ژانویه JAMA Oncology منتشر شده نشان می دهد حدود نیمی از 150 هزار فرد 65 ساله به بالا، طی یک سال اخیر آزمایش PSA یا ماموگرافی انجام داده اند، در حالی که امید به زندگی حدود یک سوم آنان کمتر از 10 سال، یعنی حداقل امید به زندگی توصیه شده برای انجام غربالگری سرطان است. یعنی در حدود 16% سالمندان، برخلاف توصیه ها، همچنان غربالگری انجام می شود.

گزارش های دیگر نشان داده این میزان در مناطق مختلف ایالات متحده بین 12% تا 20% است. غربالگری در این سنین، علاوه بر عوارض جبران ناپذیری که ممکن است در زندگی افراد و خانواده ها به جای بگذارد، از نظر اقتصادی نیز هیچ گونه توجیهی ندارد.

 منبع